z居士

 
   

准提菩萨赞 
憨山大师 


我闻诸佛出生处。本从微妙秘密印。 
密印即是诸佛 心。散入众生妄想梦。 
梦想若破诸佛现。犹如寒空见日光。 
若破众生烦恼云。现仗如来密咒力。 
持咒即持 诸佛心。我心原是秘密咒。 
三缘会合本不二。是故一 念悉具足。 
但能日用常现前。如子得母不舍离。 
佛心既入持咒心。不用求佛自解脱。

 
 
评论
 
 
热度(2)