z居士

 
   

观佛实相


维摩诘所说经 姚秦三藏鸠摩罗什译
尔时,世尊问维摩诘:「汝欲见如来,为以何等观如来乎?」
维摩诘言:「
如自观身实相,观佛亦然。
我观如来,前际不来,后际不去,今则不住。
不观色,不观色如,不观色性;不观受、想、行、识,不观识如,不观识性。
非四大起,同于虚空;
六入无积,眼、耳、鼻、舌、身、心已过;
不在三界,三垢已离;
顺三脱门,具足三明,与无明等;
不一相、不异相,不自相、不他相,非无相、非取相,
不此岸、不彼岸、不中流而化众生;
观于寂灭,亦不永灭,不此、不彼,不以此、不以彼;
不可以智知,不可以识识。
无晦、无明,无名、无相,无强、无弱,非净、非秽;
不在方、不离方,非有为、非无为,无示、无说;
不施、不悭,
不戒、不犯,
不忍、不恚,
不进、不怠,
不定、不乱,
不智、不愚,
不诚、不欺,
不来、不去,
不出、不入,
一切言语道断。
非福田、非不福田,非应供养、非不应供养;
非取、非舍,非有相、非无相,同真际,等法性;
不可称、不可量,过诸称量;
非大、非小,非见、非闻,非觉、非知,离众结缚,等诸智,同众生;
于诸法无分别,一切无失,无浊、无恼;
无作、无起,无生、无灭;无畏、无忧,无喜、无厌;无着。
无已有、无当有、无今有,不可以一切言说分别显示。
世尊!如来身为若此,作如是观。
以斯观者,名为正观;若他观者,名为邪观。 」

 
 
评论
 
 
热度(3)
  1. 梦如烟z居士 转载了此文字