z居士

 
   

毗舍浮佛
假借四大以为身,心本无生因境有,前景若无心亦无,罪福如幻起亦灭
慧可见达摩,乞与安心法。
慧可曰:诸佛法印,可得闻乎?
达摩曰:诸佛法印,匪从人得。
慧可曰:我心未宁,乞师与安。
达摩曰:将心来与汝安!
慧可良久曰:觅心了不可得。
达摩曰:我与汝安心竟。
慧可大悟。